انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

wolfheart


تاریخ عضویت
۳۰ تیر ۱۳۹۰ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. عدم ویرایش متن هنگام نگاشتن !! آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. نحوه قرار دادن ادامه مطلب به صورت کاملا خودکار !! آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  3. ارسال مطلب توسط کاربر آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  4. راست چین کردن کامل منو آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  5. اضفه کردن منو آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. راست چین کردن کامل منو آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  2. عدم ویرایش متن هنگام نگاشتن !! آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. نحوه قرار دادن ادامه مطلب به صورت کاملا خودکار !! آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.