انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

rrt


تاریخ عضویت
۱ مرداد ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. تنظیم ساعت وردپرس ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  2. سوالی درباره مقدار دهی زمینه های دلخواه؟(بسیار ضروری) آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  3. بهم ریختن افزونه cystat آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  4. سوالی درباره زمینه های دلخواه ؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. سوالی درباره مقدار دهی زمینه های دلخواه؟(بسیار ضروری) آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  2. تنظیم ساعت وردپرس ؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. بهم ریختن افزونه cystat آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  4. سوالی درباره زمینه های دلخواه ؟؟؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.