انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

downp30


تاریخ عضویت
۱۰ مرداد ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. اضافه کردن حالت دگمه جدید به نوار ابزار نویسندگی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. این قسمت از افزونه ی Google site map چی هست؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. مشکل با کاهش یکدفعه ای ورودی گوگل آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل جدی با وردپرس در بازدید گوگل آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. پس زمینه (مهم مهم ....) آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. مشکل بزرگ در استفاده از space و تگ br کمک کمک !!! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. افزونه اسلايد شو؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. مشکل با افزونه jquery-lightbox-balupton-edition آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 9. راهنمایی برای ساخت فیلدی مثل این آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. بعداز افزودن افزونه پیغام headerنامعتبراست می دهدچه کنم آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. اضافه کردن حالت دگمه جدید به نوار ابزار نویسندگی آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 2. این قسمت از افزونه ی Google site map چی هست؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. مشکل با کاهش یکدفعه ای ورودی گوگل آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 4. مشکل جدی با وردپرس در بازدید گوگل آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. پس زمینه (مهم مهم ....) آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. مشکل با افزونه jquery-lightbox-balupton-edition آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. مشکل بزرگ در استفاده از space و تگ br کمک کمک !!! آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 8. راهنمایی برای ساخت فیلدی مثل این آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. بعداز افزودن افزونه پیغام headerنامعتبراست می دهدچه کنم آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.