انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

میلاد


تاریخ عضویت
۱۱ مرداد ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. اظافه کردن فنت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. کد GD Star Rating آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  3. قرار دادن ادامه مطلب برای همه ی مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. اظافه کردن فنت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. کد GD Star Rating آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.