انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

irandisheh


تاریخ عضویت
۱۴ مرداد ۱۳۹۰ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. یه مشکل در سایت مپ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
  2. ویرایش قسمت موضوعات پوسته(مهم) آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
  3. یه سوال مهم و فوری(درمورد ویرایش هدر) آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
  4. تغییر سایز پوسته(میخوام کل صفحه رو بگیره قالب) آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  5. آماری شبیه این آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. یه مشکل در سایت مپ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
  2. ویرایش قسمت موضوعات پوسته(مهم) آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
  3. یه سوال مهم و فوری(درمورد ویرایش هدر) آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
  4. تغییر سایز پوسته(میخوام کل صفحه رو بگیره قالب) آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
  5. آماری شبیه این آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.