انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

irandisheh


تاریخ عضویت
۱۴ مرداد ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. یه مشکل در سایت مپ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  2. ویرایش قسمت موضوعات پوسته(مهم) آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  3. یه سوال مهم و فوری(درمورد ویرایش هدر) آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  4. تغییر سایز پوسته(میخوام کل صفحه رو بگیره قالب) آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  5. آماری شبیه این آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. یه مشکل در سایت مپ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  2. ویرایش قسمت موضوعات پوسته(مهم) آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. یه سوال مهم و فوری(درمورد ویرایش هدر) آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  4. تغییر سایز پوسته(میخوام کل صفحه رو بگیره قالب) آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  5. آماری شبیه این آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.