انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

reza_az


تاریخ عضویت
۱۷ مرداد ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
علایق
web

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. افزونه تب دار کردن صفحات در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  2. اسلاید آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  3. افزونه های به کار برده شده آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. اجرا کردن افزونه ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. افزونه تب دار کردن صفحات در وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  2. اسلاید آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. افزونه های به کار برده شده آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  4. اجرا کردن افزونه ها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.