انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Aryanrazavi


تاریخ عضویت
۱۹ مرداد ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. آپلود پوشه wordpress به سایت خودم با Filazilla آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  2. چگونه پوسته خود را برای عموم منتشر کنیم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  3. اشکال در ورود به مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. »ضروری: مشکل در ورود به داشبورد. آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  5. مشکل بعد از راه اندازی install.php آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  6. مشکل در راه اندازی -صفحه کاملا سفید است- آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. چگونه پوسته خود را برای عموم منتشر کنیم؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  2. مشکل در راه اندازی -صفحه کاملا سفید است- آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. »ضروری: مشکل در ورود به داشبورد. آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  4. مشکل بعد از راه اندازی install.php آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.