انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

dezfuljudo


تاریخ عضویت
۲۱ مرداد ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. چگونه قالب یک سایت رو کپی کنم ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. چرا سایتم اررور میده ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. تغییر عجیب قالب هنگام لود کردن در سایت؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 4. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 5. مشکل با ساخت پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. چرا قالب rhea منو نداره ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. پوسته ورزش های رزمی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. چگونه قالب یک سایت رو کپی کنم ؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. چرا سایتم اررور میده ؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. تغییر عجیب قالب هنگام لود کردن در سایت؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. مشکل با ساخت پوسته آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. چرا قالب rhea منو نداره ؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. پوسته ورزش های رزمی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.