انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Takzoj


تاریخ عضویت
۲۲ مرداد ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. اسکرول بار آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. اتصال دامنه جدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 3. صفحات جداگانه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. مشکل در تغییر هدر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. زمینه های دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مشکل در نصب وردپرس روی گیگپا آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. اتصال دامنه جدید آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. صفحات جداگانه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. اسکرول بار آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. مشکل در تغییر هدر آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. زمینه های دلخواه آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 6. مشکل در نصب وردپرس روی گیگپا آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.