انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

ali-dlyar


تاریخ عضویت
۲۴ مرداد ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
ایران
پیشه
وب مستر

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. افزونه افکت برروی تصاویر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. در خواست یک افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. در خواست یک افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. نصب نشدن پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. جابجایی پست ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. افزونه WP-Polls آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. زمینه های دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. زمینه های دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. یک سوال در مورد وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. چرا این افزونه کار نمی کند؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. درخواست یک افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 12. ساخت یک کادر در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 13. بلوک شدن سایت در گوگل آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 14. چگونه میتوانم طراحی قالب وردپرس یاد بگیرم ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 15. راه های جلوگیری از هک شدن سایت وردپرسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 16. یک افزونه مزاحم آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. طراحی پوسته وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 18. افزونه آپلود آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 19. دکمه 1+ اینطوری که من میخوام آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 20. افزونه +1 وردپرس که واقعا کار بکنه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 21. افزونه ای برای عیب گیری مشکلات وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 22. گذاشتن دکمه +1 گوگل در قسمت گوشه بالای سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 23. چگونه انجمن بسازم ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 24. تغییر رمز ورود به وردپیرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 25. افکت روی تصاویر سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. راه های جلوگیری از هک شدن سایت وردپرسی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. در خواست یک افزونه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. افزونه افکت برروی تصاویر آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. در خواست یک افزونه آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 5. نصب نشدن پوسته آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. جابجایی پست ها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. افزونه WP-Polls آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. زمینه های دلخواه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. زمینه های دلخواه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 10. یک سوال در مورد وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 11. درخواست یک افزونه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 12. چرا این افزونه کار نمی کند؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 13. ساخت یک کادر در وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 14. بلوک شدن سایت در گوگل آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 15. چگونه میتوانم طراحی قالب وردپرس یاد بگیرم ؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 16. یک افزونه مزاحم آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 17. طراحی پوسته وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 18. افزونه آپلود آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 19. دکمه 1+ اینطوری که من میخوام آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 20. افزونه +1 وردپرس که واقعا کار بکنه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 21. افزونه ای برای عیب گیری مشکلات وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 22. گذاشتن دکمه +1 گوگل در قسمت گوشه بالای سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 23. چگونه انجمن بسازم ؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 24. تغییر رمز ورود به وردپیرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 25. افکت روی تصاویر سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.