انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

محمد


تاریخ عضویت
۲۴ مرداد ۱۳۹۰ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. ساخته نشدن فایل mo بعد از ذخیره کردن po - لطفا کمک کنید آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. خطای RSS: WP HTTP Error: تعداد بالای بازگردانی‌ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. ساخته نشدن فایل mo بعد از ذخیره کردن po - لطفا کمک کنید آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.