انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

sarab


تاریخ عضویت
۲۱ مهر ۱۳۹۲ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. افزونه پنهان کردن وردپرس و راهنما در مورد امنیت در وردپ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 2. پوسته ها تاریخ انقضا آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. تاریخ مصرف پوسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 4. تاریخ مصرف پوسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. پوسته ها تاریخ انقضا آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. پوسته ها تاریخ انقضا آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. افزونه پنهان کردن وردپرس و راهنما در مورد امنیت در وردپ آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. پوسته ها تاریخ انقضا آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. تاریخ مصرف پوسته ها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. تاریخ مصرف پوسته ها آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 5. پوسته ها تاریخ آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 6. پوسته ها تاریخ انقضا آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 7. پوسته ها تاریخ انقضا آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.