انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

ahb


تاریخ عضویت
۲۹ مرداد ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. درخواست قالب جدید سایت ... آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 2. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 3. چگونه در پست ها کد های php را نشان دهم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. صفحه ی ایندکس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. نیاز به کمک دوستان دارم آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. آموزش استفاده از پلاگین ... آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. یک افزونه نایاب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. اشکال از قرار گرفتن ... آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 9. درخواست افزونه کاملا حرفه ای آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 11. وسط چین شدن نوشته مطالب و... آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 12. درخواست افزونه نوشته های مشابه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 13. گزاشتن متن بزرگ در پایین صفحه سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. گزاشتن اسلاید شو در قسمت مطالب+افزونه ای برای ایجاد مطل آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 15. مشکل در حذف لیست های اضافه کنار صفحه سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 16. در خواست قالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 17. RSS آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 18. چرخش 20درجه ای عکس ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 19. ارسال مطلب با ایمیل آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. درخواست قالب جدید سایت ... آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. نیاز به کمک دوستان دارم آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. اشکال از قرار گرفتن ... آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. آموزش استفاده از پلاگین ... آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. یک افزونه نایاب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. درخواست افزونه کاملا حرفه ای آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. چرخش 20درجه ای عکس ها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. وسط چین شدن نوشته مطالب و... آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 10. مشکل در حذف لیست های اضافه کنار صفحه سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 11. گزاشتن اسلاید شو در قسمت مطالب+افزونه ای برای ایجاد مطل آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 12. گزاشتن متن بزرگ در پایین صفحه سایت آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 13. در خواست قالب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 14. RSS آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.