انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

blackflag


تاریخ عضویت
۶ شهریور ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل در لود سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 2. مشکل در افزونه نقشه سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مشکل در افزونه نقشه سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل در افزونه نقشه سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. اسکرول افقی با اضافه کردن گوگل پلاس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. یک مشکل عجیب ! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. یک مشکل عجیب ! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. یک مشکل عجیب ! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. یک مشکل عجیب ! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. یک مشکل عجیب ! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. اسلاید اخرین پست های یک دسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 12. فارسي سازي دكمه home و commet در صفحه اصلي آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 13. مخفي سازي برچسب ها در صفحه اصلي آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 14. مشكل در wp postviews آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. درخواست افزونه لينكدوني متحرك آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 16. افزونه تغییر سایز تصویر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. مشکل در لود سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. مشکل در افزونه نقشه سایت آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 3. مشکل در افزونه نقشه سایت آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 4. مشکل در افزونه نقشه سایت آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 5. اسکرول افقی با اضافه کردن گوگل پلاس آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 6. یک مشکل عجیب ! آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. یک مشکل عجیب ! آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. یک مشکل عجیب ! آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 9. یک مشکل عجیب ! آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 10. یک مشکل عجیب ! آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 11. اسلاید اخرین پست های یک دسته آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 12. مخفي سازي برچسب ها در صفحه اصلي آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 13. فارسي سازي دكمه home و commet در صفحه اصلي آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 14. مشكل در wp postviews آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 15. درخواست افزونه لينكدوني متحرك آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 16. افزونه تغییر سایز تصویر آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.