انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

blackflag


تاریخ عضویت
۶ شهریور ۱۳۹۰ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل در لود سایت آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 2. مشکل در افزونه نقشه سایت آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مشکل در افزونه نقشه سایت آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل در افزونه نقشه سایت آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. اسکرول افقی با اضافه کردن گوگل پلاس آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. یک مشکل عجیب ! آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 7. یک مشکل عجیب ! آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 8. یک مشکل عجیب ! آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. یک مشکل عجیب ! آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 10. یک مشکل عجیب ! آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. اسلاید اخرین پست های یک دسته آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 12. فارسي سازي دكمه home و commet در صفحه اصلي آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 13. مخفي سازي برچسب ها در صفحه اصلي آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 14. مشكل در wp postviews آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. درخواست افزونه لينكدوني متحرك آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 16. افزونه تغییر سایز تصویر آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. مشکل در لود سایت آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 2. مشکل در افزونه نقشه سایت آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.
 3. مشکل در افزونه نقشه سایت آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.
 4. مشکل در افزونه نقشه سایت آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.
 5. اسکرول افقی با اضافه کردن گوگل پلاس آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 6. یک مشکل عجیب ! آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 7. یک مشکل عجیب ! آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 8. یک مشکل عجیب ! آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 9. یک مشکل عجیب ! آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 10. یک مشکل عجیب ! آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 11. اسلاید اخرین پست های یک دسته آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 12. مخفي سازي برچسب ها در صفحه اصلي آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 13. فارسي سازي دكمه home و commet در صفحه اصلي آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 14. مشكل در wp postviews آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 15. درخواست افزونه لينكدوني متحرك آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 16. افزونه تغییر سایز تصویر آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.