انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

king2king


تاریخ عضویت
۱۳ شهریور ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. افزونه ی خوش آمد گویی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  2. همکاری آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. بهترین پلاگین ها برای این کارها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  4. چگونه هدر رو عوض کنم آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  5. از کجا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. افزونه ی خوش آمد گویی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  2. همکاری آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. بهترین پلاگین ها برای این کارها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  4. چگونه هدر رو عوض کنم آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  5. از کجا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.