انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

peymanwanted


تاریخ عضویت
۳۰ مهر ۱۳۹۲ (۶ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. تغییر آدرس (دامنه) سایت٬ انتقال به آدرس جدید آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
  2. عوض کردن ادرس وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
  3. خواهشا کمک کنید آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. عوض کردن ادرس وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. عوض کردن ادرس وردپرس آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
  2. عوض کردن ادرس وردپرس آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
  3. خواهشا کمک کنید آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.