انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

cheshmak816


تاریخ عضویت
۱۸ شهریور ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
4 سال, 3 ماه قبل (آفلاین)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل نشان ندادن تایتل (موضوع) مطالب سایت در بعضی از سسیس آخرین پاسخ کاربر: ۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۴ سال پیش
 2. سوال در مورد زمینه های دلخواه وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۲ سال پیش
 3. مشکل خارج شدن از مدیریت بعد از تغییر هاست آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. ریدایرکت به این صورت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. سوال در مورد تغییر ادرس سایت و لینک های گوگل آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 6. مشکل تعویض عکس قالب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. مشكل سايت بعد از انتقال هاست آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 8. تگ h1 و h2 آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 9. مشکل مطالب مشابه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. مشکل آپدیت سایت مپ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. مشکل قالب سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 12. مشکل تغییر هدر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 13. مشکل بعد از گذاشتن کد فشرده ساز آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 14. سوال در مورد زمینه های دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 15. مشکل خارج شدن از صفحه ی مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. مشکل بعد از اپدیت به ورژن جدید آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 17. ایندکس نشدن تصاویر شاخص در گوگل آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 18. مشکل بعد از اپدیت شدن به نخسه ی 3.3 آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 19. چگونه به ورژن قبل وردپرس برگردیم آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 20. مشکل زمینه های دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 21. نحوه مدیریت زمینه های دلخواه ! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 22. زمینه ی دلخوا آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 23. کمک در مورد All in One SEO Pack آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 24. کمک در مورد All in One SEO Pack آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 25. کار با افزونه ی contact form 7 آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 26. مشکل قالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. سوال در مورد زمینه های دلخواه وردپرس آغازشده: ۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۲ سال پیش.
 2. مشکل نشان ندادن تایتل (موضوع) مطالب سایت در بعضی از سسیس آغازشده: ۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۴ سال پیش.
 3. مشکل خارج شدن از مدیریت بعد از تغییر هاست آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 4. ریدایرکت به این صورت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. سوال در مورد تغییر ادرس سایت و لینک های گوگل آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. مشکل تعویض عکس قالب آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 7. مشكل سايت بعد از انتقال هاست آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 8. تگ h1 و h2 آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 9. مشکل مطالب مشابه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 10. مشکل قالب سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 11. مشکل آپدیت سایت مپ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 12. مشکل تغییر هدر آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 13. مشکل بعد از گذاشتن کد فشرده ساز آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 14. سوال در مورد زمینه های دلخواه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 15. مشکل خارج شدن از صفحه ی مدیریت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 16. مشکل بعد از اپدیت به ورژن جدید آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 17. مشکل زمینه های دلخواه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 18. زمینه ی دلخوا آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 19. کمک در مورد All in One SEO Pack آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 20. کمک در مورد All in One SEO Pack آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 21. کار با افزونه ی contact form 7 آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 22. مشکل قالب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.