انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

cheshmak816


تاریخ عضویت
۱۸ شهریور ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
5 سال, 2 ماه قبل (آفلاین)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل نشان ندادن تایتل (موضوع) مطالب سایت در بعضی از سسیس آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 2. سوال در مورد زمینه های دلخواه وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
 3. مشکل خارج شدن از مدیریت بعد از تغییر هاست آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. ریدایرکت به این صورت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. سوال در مورد تغییر ادرس سایت و لینک های گوگل آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. مشکل تعویض عکس قالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. مشكل سايت بعد از انتقال هاست آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. تگ h1 و h2 آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 9. مشکل مطالب مشابه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. مشکل آپدیت سایت مپ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. مشکل قالب سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 12. مشکل تغییر هدر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 13. مشکل بعد از گذاشتن کد فشرده ساز آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 14. سوال در مورد زمینه های دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 15. مشکل خارج شدن از صفحه ی مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. مشکل بعد از اپدیت به ورژن جدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 17. ایندکس نشدن تصاویر شاخص در گوگل آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 18. مشکل بعد از اپدیت شدن به نخسه ی 3.3 آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 19. چگونه به ورژن قبل وردپرس برگردیم آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 20. مشکل زمینه های دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 21. نحوه مدیریت زمینه های دلخواه ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 22. زمینه ی دلخوا آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 23. کمک در مورد All in One SEO Pack آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 24. کمک در مورد All in One SEO Pack آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 25. کار با افزونه ی contact form 7 آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 26. مشکل قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. سوال در مورد زمینه های دلخواه وردپرس آغازشده: ۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۳ سال پیش.
 2. مشکل نشان ندادن تایتل (موضوع) مطالب سایت در بعضی از سسیس آغازشده: ۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
 3. مشکل خارج شدن از مدیریت بعد از تغییر هاست آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 4. ریدایرکت به این صورت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. سوال در مورد تغییر ادرس سایت و لینک های گوگل آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. مشکل تعویض عکس قالب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. مشكل سايت بعد از انتقال هاست آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. تگ h1 و h2 آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. مشکل مطالب مشابه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 10. مشکل قالب سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 11. مشکل آپدیت سایت مپ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 12. مشکل تغییر هدر آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 13. مشکل بعد از گذاشتن کد فشرده ساز آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 14. سوال در مورد زمینه های دلخواه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 15. مشکل خارج شدن از صفحه ی مدیریت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 16. مشکل بعد از اپدیت به ورژن جدید آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 17. مشکل زمینه های دلخواه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 18. زمینه ی دلخوا آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 19. کمک در مورد All in One SEO Pack آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 20. کمک در مورد All in One SEO Pack آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 21. کار با افزونه ی contact form 7 آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 22. مشکل قالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.