انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

bedunid


تاریخ عضویت
۴ آبان ۱۳۸۶ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل لاگین آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  2. افزایش خودبخود سایز فونت سایدبارها و‍ پستهای قبلی در ص آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
  3. نمیتونم سایت اصلی ورد‍‍‍‍پرس رو بیارم!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. مشکل لاگین آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  2. افزایش خودبخود سایز فونت سایدبارها و‍ پستهای قبلی در ص آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
  3. نمیتونم سایت اصلی ورد‍‍‍‍پرس رو بیارم!! آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.