انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Mahyar Joy


تاریخ عضویت
۲۴ شهریور ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
Tehran

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. خبرنامه مثل فیدبرنر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. ایجاد ستون ثابت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. عوض کردن هدر ویجت ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  4. کمک در تغییر ستون ها در قالب گرافین آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  5. کمک در تغییر ستون ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  6. مشکل ادامه مطلب ، ادامه مطلبم انگلیسیه! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مشکل ادامه مطلب ، ادامه مطلبم انگلیسیه! آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. عوض کردن هدر ویجت ها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. کمک در تغییر ستون ها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  4. کمک در تغییر ستون ها در قالب گرافین آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.