انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

jozef2070


تاریخ عضویت
۲۹ شهریور ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ست کردن قالب با وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. ست کردن قالب با خود وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. ست کردن قالب با وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 4. ست کردن قالب با وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. ست کردن قالب با خود وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 6. مشکل در تصاویر اسلاید آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. مشکل در تصاویر اسلاید آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. مشکل در تصاویر اسلاید آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. مشکل در تصاویر اسلاید آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. مشکل در تصاویر بندانگشتی اسلاید آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 11. کمک در تعمیر یک قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 12. مشکل در نصب وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. ست کردن قالب با وردپرس آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. ست کردن قالب با وردپرس آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. ست کردن قالب با خود وردپرس آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 4. ست کردن قالب با وردپرس آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 5. ست کردن قالب با خود وردپرس آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. مشکل در تصاویر اسلاید آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. مشکل در تصاویر بندانگشتی اسلاید آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. مشکل در تصاویر اسلاید آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 9. مشکل در تصاویر اسلاید آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 10. مشکل در تصاویر اسلاید آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 11. کمک در تعمیر یک قالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 12. مشکل در نصب وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.