انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

reza


تاریخ عضویت
۵ آبان ۱۳۸۶ (۱۶ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. به یک مربی جهت تدریس خصوصی در مورد وردپرس نیازمندیم آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۶ سال پیش
  2. گذاشتن تصویر به جای منوها در قالب ورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. چگونگی اضافه کردن پوسته جدید. آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۶ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. به یک مربی جهت تدریس خصوصی در مورد وردپرس نیازمندیم آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.
  2. چگونگی اضافه کردن پوسته جدید. آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.