انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

payam


تاریخ عضویت
۶ آبان ۱۳۸۶ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. پوسته مناسب برای طراحی مجله با وردپس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  2. افزونه markdown کارش چیه و چطور استفاده می شه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  3. نمایش آخرین مطالب دسته بندی خاص در یک صفحه پی اچ پی خارج آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
  4. ترتیب ‍‍‍‍پیوندها و دسته های پیوندها آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. نمایش آخرین مطالب دسته بندی خاص در یک صفحه پی اچ پی خارج آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
  2. افزونه markdown کارش چیه و چطور استفاده می شه؟ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.