انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

armingoldenman


تاریخ عضویت
۲۱ فروردین ۱۳۸۸ (۱۵ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. RSS Reader به صورت چرخشی آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
  2. راهنمایی در مورد رفع مشکل از افزونه SCF2 Contact Form آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. رفع مشکل Hover برای نمایش در IE6 آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
  4. خلاصه ای از آخرین نوشته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
  5. آر اس اس برای هر موضوع آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
  6. افزونه ای برای نشان دادن آخرین پست های نوشته شده آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. RSS Reader به صورت چرخشی آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
  2. خلاصه ای از آخرین نوشته ها آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
  3. رفع مشکل Hover برای نمایش در IE6 آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.