انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mniiinm


تاریخ عضویت
۱۳ مهر ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. آیا اینشکلی میتونم تگهای سایتم رو به h1,h2,... تبدیل کنم آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. تگ های h2,h1وh3 در قالب وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  3. آیا افزونه ای هستش که مطالب صفحه ی اصلی رو به کلمات محدو آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  4. مشکل آپلود عکس افزونه myarticle یا همون ارسال مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  5. درخاست کمک برای اجرای یک ایده ی توپ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  6. چطور به خط مورد نظر برم آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. آیا اینشکلی میتونم تگهای سایتم رو به h1,h2,... تبدیل کنم آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. مشکل آپلود عکس افزونه myarticle یا همون ارسال مطلب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. درخاست کمک برای اجرای یک ایده ی توپ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  4. چطور به خط مورد نظر برم آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.