انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

monil


تاریخ عضویت
۱۶ مهر ۱۳۹۰ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. عمل نکردن drag & drop در ابزارک ها(Widget) ....؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. غیر فعال بودن قسمت ابزارکها در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. غیر فعال بودن قسمت ابزارکها در وردپرس آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.