انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

HaMeD KinG


تاریخ عضویت
۱۶ مهر ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
کاشان

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. اضافه کردن برگه وردپرس به صورت ردیفی؟!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. مشکل کامنت پوسته وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  3. خرابی و کامل نبودن ارسال کامنت پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. اضافه کردن برگه وردپرس به صورت ردیفی؟!! آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  2. مشکل کامنت پوسته وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. خرابی و کامل نبودن ارسال کامنت پوسته آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.