انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

rezadamavand


تاریخ عضویت
۲۱ مهر ۱۳۹۰ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. صفحه سفید در وردپرس چند سایته آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 2. صفحه سفید بعد از به روزرسانی به نسخه 3.3 آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 3. مشکل ساب دامین در وردپرس چند سایته آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل با download manager در قسمت مدیریت سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 5. مشکل در فارسی سازی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مشکل در ترجمه آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل با download manager در قسمت مدیریت سایت آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 2. صفحه سفید بعد از به روزرسانی به نسخه 3.3 آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 3. صفحه سفید در وردپرس چند سایته آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 4. مشکل ساب دامین در وردپرس چند سایته آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 5. مشکل در فارسی سازی آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 6. مشکل در ترجمه آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.