انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

moshavergroup


تاریخ عضویت
۲۱ مهر ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. تابع "برچسب" در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  2. مشکل درنمایش پوسته به هنگام اضافه کردن افزونه(کمک ...کمک آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. مشکل در تم و نمایش اضافه کردن افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. مشکل درنمایش پوسته به هنگام اضافه کردن افزونه(کمک ...کمک آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
  2. مشکل در تم و نمایش اضافه کردن افزونه آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.