انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Aligma


تاریخ عضویت
۲۱ مهر ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. چند تا سوال آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. کمک دوستانه برای راه اندازی هرچه بهتر سایتم آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. فارسی سازی قالب در خواستی شما (رایگان) آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 4. مشکل جدید با ورود به مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. گذاشتن عکس کنار متن آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 6. درخواست پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. درخواست ترجمه پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. گذاشتن عکس کنار متن آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. کمک دوستانه برای راه اندازی هرچه بهتر سایتم آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. مشکل جدید با ورود به مدیریت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. درخواست پوسته آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. درخواست ترجمه پوسته آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.