انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

footballism


تاریخ عضویت
۲۰ آبان ۱۳۹۲ (۶ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. قسمت ابزارکها(فوری) آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 2. باز نشدن cpanel آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 3. افزونه ی رزرو بیلیت آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل برداشتن wordpress از آدرس سایت آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. آپلود نمیشه :( آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 6. باز نشدن سایت آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. آپلود نمیشه :( آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. قسمت ابزارکها(فوری) آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 2. باز نشدن cpanel آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 3. رزرو بیلیت آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.
 4. افزونه ی رزرو بیلیت آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 5. مشکل برداشتن wordpress از آدرس سایت آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 6. آپلود نمیشه :( آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 7. باز نشدن سایت آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.
 8. آپلود نمیشه :( آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.