انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

saeidghadiri


تاریخ عضویت
۲ آبان ۱۳۹۰ (۸ سال)
آخرین فعالیت
3 سال, 6 ماه قبل (آفلاین)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. نسخه 3.8 آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 2. ایجاد یه صفحه اختصاصی!!! آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 3. ایجاد یه صفحه اختصاصی!!! آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. ایجاد یه صفحه اختصاصی!!! آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. ایجاد یه صفحه اختصاصی!!! آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. ایجاد یه صفحه اختصاصی!!! آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. ایجاد یه صفحه اختصاصی!!! آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. زمپ و وردپرس – لوکال هاست آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۴ سال پیش
 9. eror: Error establishing a database connection آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. نسخه 3.8 آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 2. ایجاد یه صفحه اختصاصی!!! آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 3. ایجاد یه صفحه اختصاصی!!! آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 4. ایجاد یه صفحه اختصاصی!!! آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 5. ایجاد یه صفحه اختصاصی!!! آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 6. ایجاد یه صفحه اختصاصی!!! آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 7. ایجاد یه صفحه اختصاصی!!! آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 8. eror: Error establishing a database connection آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.