انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

saeidghadiri


تاریخ عضویت
۲ آبان ۱۳۹۰ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
7 سال, 5 ماه قبل (آفلاین)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. نسخه 3.8 آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. ایجاد یه صفحه اختصاصی!!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 3. ایجاد یه صفحه اختصاصی!!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. ایجاد یه صفحه اختصاصی!!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. ایجاد یه صفحه اختصاصی!!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. ایجاد یه صفحه اختصاصی!!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. ایجاد یه صفحه اختصاصی!!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. زمپ و وردپرس – لوکال هاست آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 9. eror: Error establishing a database connection آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. نسخه 3.8 آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. ایجاد یه صفحه اختصاصی!!! آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. ایجاد یه صفحه اختصاصی!!! آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 4. ایجاد یه صفحه اختصاصی!!! آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 5. ایجاد یه صفحه اختصاصی!!! آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 6. ایجاد یه صفحه اختصاصی!!! آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 7. ایجاد یه صفحه اختصاصی!!! آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 8. eror: Error establishing a database connection آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.