انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

soltaneghalbha


تاریخ عضویت
۳ آبان ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
خراسان جنوبي
پیشه
كامپيوتر

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. نشون ندادن صفحات آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 2. نشون ندادن صفحات آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. افزونه ی اسلایدشو سایت مورد نظر آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 4. مشكل در بارگزاري پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. مشكل آپلود در هاست آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. نصب افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. گالري عكس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. نشون ندادن صفحات آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. نشون ندادن صفحات آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 3. افزونه ی اسلایدشو سایت مورد نظر آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. مشكل در بارگزاري پوسته آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 5. مشكل آپلود در هاست آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. نصب افزونه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. گالري عكس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.