انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

pinklina


تاریخ عضویت
۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ (۱۵ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. حذف كردن قسمت اطلاعات از سايت آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. براداشتن تقويم از بوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. ارور هنكام ابلود عكس آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. درخواست وارد شدن مجدد به سايت بعد از هر تغيير آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
  5. مشكل در تغيير زبان پوسته‌ آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. حذف كردن قسمت اطلاعات از سايت آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
  2. براداشتن تقويم از بوسته آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
  3. ارور هنكام ابلود عكس آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
  4. درخواست وارد شدن مجدد به سايت بعد از هر تغيير آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
  5. مشكل در تغيير زبان پوسته‌ آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.