انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Captain_K2


تاریخ عضویت
۱۱ آبان ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل در ویرایش قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  2. مشکل در ایجاد موضوع جدید و برگه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مشکل در ویرایش قالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  2. مشکل در ایجاد موضوع جدید و برگه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.