انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

lordsepid


تاریخ عضویت
۱۱ آبان ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. نسخه جدید 3.5 خرابه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. فارسی سازی قالب در خواستی شما (رایگان) آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  3. تقسیم بخش محتوای مطالب به چند ستون آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. نسخه جدید 3.5 خرابه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. تقسیم بخش محتوای مطالب به چند ستون آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.