انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

lordsepid


تاریخ عضویت
۱۱ آبان ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. نسخه جدید 3.5 خرابه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. فارسی سازی قالب در خواستی شما (رایگان) آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  3. تقسیم بخش محتوای مطالب به چند ستون آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. نسخه جدید 3.5 خرابه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. تقسیم بخش محتوای مطالب به چند ستون آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.