انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

spanner_SP@yahoo.com


تاریخ عضویت
۲۱ آبان ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 2. در حال حاضر در چه صفحه ای هستیم ؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 3. قالب اختصاصی برای هر موضوع در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. تنظیم افزونه All in One SEO آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. تنظیم افزونه All in One SEO آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. سوال فنی دارم آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. دیدگاه ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. افزونه ی unpointzero-slider.3.0.2 آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 9. فاصله بالاي صفحه--كمك آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. لينك دوستان آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. نظرات از آخر به اول نمايش داده بشود آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. پاك شدن header.php آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 13. افزونه ي wp-postviews آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 14. سوال در مورد ادامه مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 15. سوال در مورد htaccess آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 16. كمك در مورد ادامه ي مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. در حال حاضر در چه صفحه ای هستیم ؟؟ آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. قالب اختصاصی برای هر موضوع در وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 4. تنظیم افزونه All in One SEO آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. تنظیم افزونه All in One SEO آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 6. دیدگاه ها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. افزونه ی unpointzero-slider.3.0.2 آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. فاصله بالاي صفحه--كمك آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. لينك دوستان آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 10. نظرات از آخر به اول نمايش داده بشود آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 11. پاك شدن header.php آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 12. افزونه ي wp-postviews آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 13. سوال در مورد ادامه مطلب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 14. سوال در مورد htaccess آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 15. كمك در مورد ادامه ي مطلب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.