انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

farzad5


تاریخ عضویت
۲۳ آبان ۱۳۹۰ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. انتقال از cpanel به Plesk و عدم ارتباط با دیتابیس آیا؟ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. انتقال به سرور جدید و مشکل not found آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  3. کمک!!! نمی تونم لوگین کنم آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  4. نشان دادن مسیر فعلی صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  5. ساختن وب سایت گروهی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. انتقال از cpanel به Plesk و عدم ارتباط با دیتابیس آیا؟ آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
  2. انتقال به سرور جدید و مشکل not found آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. کمک!!! نمی تونم لوگین کنم آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
  4. نشان دادن مسیر فعلی صفحه آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
  5. ساختن وب سایت گروهی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.