انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

omidpp


تاریخ عضویت
۲۴ آبان ۱۳۹۰ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. وسط چین نشدن عکس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۴ سال پیش
  2. نمایش یک دسته خاص در سایدبار جدا آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. کمک میخوام(تغیر جزییات پست ها) آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  4. مشکل وسط چینی تصاویر آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  5. مشکل در قرار گیری عکس(راست چین نشان دادن) در پست ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  6. مشکل در نصب وردپرس(فوری) آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. مشکل در قرار گیری عکس(راست چین نشان دادن) در پست ها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. کمک میخوام(تغیر جزییات پست ها) آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. مشکل در نصب وردپرس(فوری) آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.