انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

saman111


تاریخ عضویت
۲۷ آبان ۱۳۹۰ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. اولویت بالاتر منو آبشاری در صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. چند سوال در باره این قالب و افزونه هاش آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. پیوند ها به ترتيب به روز رساني آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. منو آبشاری آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. پیوند ها در برگه ای مجزا آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. پیوند ها در برگه ای مجزا آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. مخفی شدن قسمتی از متن به صورت ایجکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. مخفی شدن قسمتی از متن به صورت ایجکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. لینک دونی به این صورت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 10. www اشکمو درآورد . کمک ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 11. کسی میتونه بگه قالب اصلی این سایت چیه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 12. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. اولویت بالاتر منو آبشاری در صفحه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. چند سوال در باره این قالب و افزونه هاش آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. پیوند ها به ترتيب به روز رساني آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 4. منو آبشاری آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. پیوند ها در برگه ای مجزا آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. پیوند ها در برگه ای مجزا آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 7. مخفی شدن قسمتی از متن به صورت ایجکس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. مخفی شدن قسمتی از متن به صورت ایجکس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. لینک دونی به این صورت آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 10. کسی میتونه بگه قالب اصلی این سایت چیه؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.