انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

alin30


تاریخ عضویت
۲۸ آبان ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. چگونه پایگاه داده بسازیم آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. چگونه پایگاه داده بسازیم آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.