انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

tesapersi


تاریخ عضویت
۲۸ آبان ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. چرا در قسمت ایجاد نوشته تازه قسمت عکس نیست ؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. مشکل پوسته با گالری آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. ساخت یک پیج /category/blog آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. popup page صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. function.php آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. تغيير فونت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. منو انجمن آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. آمار گیر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 9. تبلیغات پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. خرابی پسته ی من لطفا کمک کنید آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. مشکل پوسته با گالری آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 2. آمار گیر آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. ساخت یک پیج /category/blog آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. function.php آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. popup page صفحه آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 6. تغيير فونت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. منو انجمن آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. تبلیغات پوسته آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. خرابی پسته ی من لطفا کمک کنید آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.