انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Miladshock


تاریخ عضویت
۳۰ آبان ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. بعد از خاموش کردن تبدیل اعداد به فارسی،‌ باز هم اعداد ف آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. مشکل جستجو با !!!qtranslate آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. مشکل با qtranslate آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. مشکل جستجو با !!!qtranslate آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.