انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

aminhitman


تاریخ عضویت
۱ آذر ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
iran
علایق
game

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل در برچسب های مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. خلاصه ای از متن همراه با عکس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. نمایش تگ ها در یک صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشكل در چيدمان " همه نوشته ها " آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. مشکل در تگ ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. نمایش تگ ها در یک صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. Eror آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. تغیر در کد آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 9. تغیر رنگ زمینه پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. افزونه تگ گذاری آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 11. درخواست اموزش ایجاد برچسب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 12. مشکل در پوسته الامتو آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. مشکل در برچسب های مطالب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. خلاصه ای از متن همراه با عکس آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 3. نمایش تگ ها در یک صفحه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. مشکل در تگ ها آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 5. Eror آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. نمایش تگ ها در یک صفحه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. تغیر رنگ زمینه پوسته آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. تغیر در کد آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. افزونه تگ گذاری آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 10. درخواست اموزش ایجاد برچسب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 11. مشکل در پوسته الامتو آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.