انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

shahkar_m2


تاریخ عضویت
۱ آذر ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. نشان ندادن نام مطلب در اشتراک گذاری آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. نشان ندادن نام مطلب در اشتراک گذاری آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. فاصله بین عکس یا متن جدید با موضوع مطلب (نام) آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل شدید !!!! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. share كردن مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. فعال کردن wp-jalali و سفید شدن و بالا نیامدن سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 7. صفر نشدن آمار روزانه در cystats آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. كمك لطفاً آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 9. صفر نشدن آمار روزانه در ساعت 00:00 درcystats آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 10. مشكل صفر نشدن آمار ماه در cystats آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. فعال کردن wp-jalali و سفید شدن و بالا نیامدن سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. نشان ندادن نام مطلب در اشتراک گذاری آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 3. نشان ندادن نام مطلب در اشتراک گذاری آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 4. فاصله بین عکس یا متن جدید با موضوع مطلب (نام) آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. share كردن مطالب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. صفر نشدن آمار روزانه در cystats آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. كمك لطفاً آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. صفر نشدن آمار روزانه در ساعت 00:00 درcystats آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. مشكل صفر نشدن آمار ماه در cystats آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.