انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

ip-man


تاریخ عضویت
۱۶ آذر ۱۳۹۰ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. افزودن امکان آپلود فایل در برگه checkout افزونه wp-e-commerce آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. افزودن عنوان پست در فیلد خاصی از صفحه فرم تماس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. افزودن عنوان پست در فیلد خاصی از صفحه فرم تماس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. افزونه Just Custom Fields آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. افزونه Just Custom Fields آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مشکل با برون بری آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. ثبت اطلاعات نظردهنده پیش از ثبت نظر در نظرسنجی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. پنهان کردن نام مدیریت محتوای سایت - content management & generator h آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. مشکل فارسی نوشتن در قالب ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 10. افزونه فارسی ثبت نام حرفه ای آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. افزودن امکان آپلود فایل در برگه checkout افزونه wp-e-commerce آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 2. افزودن عنوان پست در فیلد خاصی از صفحه فرم تماس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. افزودن عنوان پست در فیلد خاصی از صفحه فرم تماس آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 4. افزونه Just Custom Fields آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 5. افزونه Just Custom Fields آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 6. ثبت اطلاعات نظردهنده پیش از ثبت نظر در نظرسنجی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 7. پنهان کردن نام مدیریت محتوای سایت - content management & generator h آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.