انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

salarheidari


تاریخ عضویت
۱۷ خرداد ۱۳۸۸ (۱۵ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
Tehran

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. آیا یه سایت مثل بالاترین میشه در ورد پرس داشت؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 2. مشکلات در مورد آمدن از مدیریت محتوا های دیگر به ورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. درخواست قالب یک سایت که تحت ورد پرس هستش آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 4. آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. اضافه کردن شماره ی صفحات سایت به انتهای قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 6. معرفی پوسته ی الوان وردپرس فارسی شده توسط ایران گت آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. آیا یه سایت مثل بالاترین میشه در ورد پرس داشت؟ آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 2. مشکلات در مورد آمدن از مدیریت محتوا های دیگر به ورد پرس آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 3. درخواست قالب یک سایت که تحت ورد پرس هستش آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 4. آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 5. اضافه کردن شماره ی صفحات سایت به انتهای قالب آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.