انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

S Jalal Shahidi


تاریخ عضویت
۱۲ دی ۱۳۹۲ (۷ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
مدیر سایت
پیشه
وکالت

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. عدم درج تاریخ به شمسی و دو خطا آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  2. تغییر عنوان سایت در بالای بروزر آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  3. تغییر عنوان سایت در بالای بروزر آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. عدم درج تاریخ به شمسی و دو خطا آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  2. تغییر عنوان سایت در بالای بروزر آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  3. تغییر عنوان سایت در بالای بروزر آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.