انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

bboyselect2


تاریخ عضویت
۱۸ خرداد ۱۳۸۸ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل قالب رها در IE  آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. افزونه ي wp-pagenavi براي گذاشتن شماره صفحات آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  3. کمک در مورد تغییر در این پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. راهنمایی برای تغییراتی در پوستهBlog oh Blog آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  5. معرفی پوسته ی الوان وردپرس فارسی شده توسط ایران گت آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. راهنمایی برای تغییراتی در پوستهBlog oh Blog آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
  2. مشکل قالب رها در IE  آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
  3. کمک در مورد تغییر در این پوسته آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.