انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

tuxworld


تاریخ عضویت
۱۴ دی ۱۳۹۲ (۵ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. اسلاید شو پستها آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. کلید ادامه مطلب در نسخه ۳.۸ آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
  3. ایجاد صفحات مستقل داخلی وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. تعریف مکان های دستی برای ویجت ها آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. ایجاد تب در ابزارک یا نمایش پست خاص آغازشده: ۵ سال پیش بدون پاسخ.
  2. اسلاید شو پستها آغازشده: ۵ سال پیش بدون پاسخ.
  3. کلید ادامه مطلب در نسخه ۳.۸ آغازشده: ۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
  4. ایجاد صفحات مستقل داخلی وردپرس آغازشده: ۵ سال پیش بدون پاسخ.
  5. تعریف مکان های دستی برای ویجت ها آغازشده: ۵ سال پیش بدون پاسخ.