انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

misagh1260


تاریخ عضویت
۱۴ دی ۱۳۹۲ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
news
پیشه
news
علایق
news

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. معنای کد زیر آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. کمک در مورد یک کد آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  3. پاک کردن یک لینک آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. ارور در صفحه نخست آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. معنای کد زیر آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. کمک در مورد یک کد آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. پاک کردن یک لینک آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  4. ارور در صفحه نخست آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.